DEWAN TUN HAMDAN SHEIKH TAHIR
Kadar Sewaan

i.

Hari - RM1,250.00 bersih
ii.
1 Hari - RM1750.00 bersih
iii.
Deposit Sekuriti - RM350.00 bersih
Kadar ini termasuk kegunaan:
-

Pentas serta Layar Media Elektronik
(tidak termasuk projektor, OHP dsb)

-
Rostrum (1 Unit)
-
Sistem Pembesar Suara (PA)
-
300 Kerusi & 30 Meja - bankuasi atau seminar
-
Kemudahan rangkaian internet
Dewan boleh memuatkan 450 orang untuk seminar, 300 orang untuk bankuet (meja bulat 8-10 orang) dan 130 orang meja peperiksaan individu

BILIK SEMINAR ABDUL HADI HASSAN &
BILIK SEMINAR BUYONG ADIL
Kadar Sewaan
i.
Hari - RM300.00 bersih
ii.
1 Hari - RM450.00 bersih
iii.
Deposit Sekuriti - RM150.00 bersih
Kadar ini termasuk kegunaan:
-
Carta, Pen & Paparan Latar
-
Sistem Pembesar Suara (PA)
-
100 Kerusi & 30 Meja - seminar & bankuasi
-

Kemudahan rangkaian internet

Bilik Seminar setiap satu boleh memuatkan 60 orang untuk seminar dan 40 oraang untuk meja makan bulat 8-10 orang/meja.

PERALATAN TAMBAHAN
Peralatan tambahan yang boleh disewakan:

i.

Projektor LCD* - RM350/unit/hari
ii.
Kerusi Pentas - RM50/unit
iii.
Tambahan Kerusi - RM1/unit
iv.
Tambahan meja - RM1/unit

SYARAT DAN PERATURAN SEWAAN DEWAN, BILIK SEMINAR DAN KEMUDAHAN DI WISMA SEJARAH
1.
Kadar Sewaan adalah seperti berikut:
i. Dewan - RM1,250.00 @ hari (6 jam)
- RM1,750.00 @ 1 hari (lebih daripada 6 jam)
ii. Bilik Seminar - RM300.00 @ hari (6 jam)
- RM400.00 @ 1 hari (lebih daripada 6 jam)
2.
Bayaran pendahuluan sebanyak 50% daripada kadar sewaan mesti dibayar ketika tempahan dipersetujui beserta dengan bayaran deposit sekuriti sebanyak RM350.00 untuk sewaan dewan dan RM150.00 untuk sewaan bilik seminar (cek berasingan).
3.
Bayaran penuh/baki mesti dibayar selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh sewaan.
4.
Deposit Sekuriti tidak akan dikembalikan jika terdapat kerosakan premis, kemudahan, atau kelengkapan yang disebabkan oleh penyewa.
5.
Bayaran pendahuluan sebanyak 50% tidak akan dikembalikan jika pembatalan sewaan dimaklumkan kurang daripada 14 hari dari tarikh sewaan.
6.
Pembayaran penuh tidak akan dikembalikan jika pembatalan dibuat dalam tempoh 7 hari dari tarikh sewaan.
7.
Pembayaran boleh dibuat secara tunai atau melalui cek atas nama PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA atau ke dalam akaun Persatuan Sejarah Malaysia di Maybank Jalan Raja Muda, Kuala Lumpur, nombor akaun 564098804429.
8.
Tempahan hanya disahkan apabila bayaran pendahuluan dijelaskan sepenuhnya.
9.
Penyewa tidak dibenarkan menyewakan premis sewaan kepada pihak ketiga.
10.
Semua kelengkapan dan kemudahan yang terdapat di premis sewaan tidak dibenarkan dibawa keluar daripada premis sewaan.
11.

Penyewa dilarang daripada mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan perjudian, jenayah, atau yang melibatkan minuman dan makanan yang diharamkan oleh agama Islam, serta aktiviti yang dilarang oleh kerajaan dan bertentangan dengan undang-undang negara.

12.
Penyewa adalah sama sekali dilarang mengadakan sebarang perhimpunan, demonstrasi dan perarakan yang menyalahi peraturan dan menggugat ketenteraman awam di kawasan bangunan Wisma Sejarah
Penggantungan sebarang kain rentang dan sepanduk di dalam kawasan bangunan Wisma Sejarah hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak pengurusan bangunan terlebih dahulu.
13.
14.
Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) berhak meminda sebarang syarat yang difikirkan perlu tanpa memberi makluman awal kepada penyewa sebelum persetujuan ditandatangani.
BORANG TEMPAHAN.PDF