Daftar

Keahlian

Keahlian PSM

Semua warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang berminat dengan tujuan PSM layak menjadi ahli.

  • Ahli Biasa
  • Ahli Seumur Hidup
  • Ahli Penuntut
  • Ahli Institusi
  • Ahli Gabungan
  • Ahli Kehormat

Orang perseorangan yang berumur 18 tahun ke atas boleh menjadi Ahli Biasa atau Ahli Seumur Hidup. Ahli tersebut berhak mengambil bahagian dalam semua kegiatan PSM.

Pelajar sesebuah institusi pendidikan yang diakui, layak menjadi Ahli Penuntut. Seorang Ahli Penuntut berhak mendapat faedah Ahli Biasa tetapi tidak berhak memegang jawatan sebagai Ahli Majlis atau Jawatankuasa Eksekutif. Pelajar Universiti atau Kolej Universiti boleh menjadi ahli dengan kebenaran dari Naib Canselor universiti berkenaan.

Institusi yang diterima sebagai ahli oleh Jawatankuasa Eksekutif PSM layak menjadi Ahli Institusi yang berhak mengambil bahagian dalam semua kegiatan PSM. Untuk urusan pengundian, Ahli Institusi mempunyai hanya satu undi dan berhak memegang jawatan dalam Majlis dan/atau sesuatu jawatankuasa PSM.

Pertubuhan berdaftar lain yang berminat dan mempunyai tujuan yang hampir sama dengan PSM boleh memohon menjadi Ahli Gabungan. Setiap Ahli Gabungan mempunyai satu undi dan berhak memegang jawatan dalam Majlis dan/atau sesuatu jawatankuasa PSM.

Seseorang yang telah berjasa besar kepada PSM boleh dilantik menjadi Ahli Kehormat atas perakuan Jawatankuasa Eksekutif dan dipersetujui oleh Majlis. Individu tersebut perlu memberi persetujuannya secara bertulis. Ahli Kehormat dikecualikan daripada membayar yuran dan mempunyai hak sebagai Ahli Biasa tetapi tidak berhak mengundi atau memegang apa-apa jawatan PSM.

Senarai Ahli Seumur Hidup

BIL. NAMA AHLI TAHUN KEAHLIAN NO. AHLI
1. H.A. Campbell, OBE 1953 ASH 0001
2. Lee Kong Chien 1953 ASH 0002
3. H.E. The Rt. Hon. Sir Malcolm Mac Donald 1953 ASH 0003
4. Soon Cheng Sun 1953 ASH 0004
5. Dato’ E.E.C. Thuraisingham 1953 ASH 0005
6. D.E.M. Fiennes 1954 ASH 0006
7. Lee Seng Tee 1954 ASH 0007
8. M. Alsing 1955 ASH 0008
9. Beah Joo Seang 1955 ASH 0009
10. Robert Domrow, Q.I.M.R. 1955 ASH 0010
11. R.B. Carey 1955 ASH 0011
12. Tun H.S. Lee 1955 ASH 0012
13. J.A.D. Morrisson 1955 ASH 0013
14. S. Sehested 1955 ASH 0014
15. Ooi Kar Seng 1955 ASH 0015
16. Dato’ Laksamana Mohd Razali 1973 ASH 0016
17. Y.M. Raja Azam Raja Kamarulzaman 1973 ASH 0017
18. R.N. Menon 1973 ASH 0018
19. Dato’ Syed Esa Alwee 1973 ASH J0019
20. Dato’ Teo Peng Chong 1973 ASH D0020
21. SMK Tinggi Melaka 1973 ASH M0021
22. Datuk Idris Talog-Davies 1973 ASH 0022
23. Kishu T. Jethanand 1973 ASH 0023
24. Dato’ Haji Othman Mohd Saat 1973 ASH J0024
25. Sekolah Tun Fatimah 1973 ASH J0025
26. Dato’ Sulaiman Ninam Shah 1973 ASH J0026
27. Dato’ Syed Ibrahim Omar Alsagoff 1973 ASH 0027
28. Kolej Tunku Khursiah 1973 ASH N0028
29. Tan Soo Hai 1973 ASH 0029
30. Abdul Aziz Hussain 1973 ASH C0030
31. Dato’ Yazid Mat 1973 ASH R0031
32. Tun Hj. Hamdan Sheikh Tahir, Felo PSM 1974 ASH 0032
33. Tan Sri Mubin Sheppard 1974 ASH 0033
34. Prof. Dato’ Zainal Abidin A. Wahid 1974 ASH 0034
35. Dato’ Haji Sujak Rahiman 1974 ASH 0035
36. Tan Sri Sheikh Hussein Mohamad 1974 ASH W0036
37. Tun Omar Yoke Lin Ong 1974 ASH 0037
38. Haji Buyong Adil 1974 ASH 0038
39. Haji Masood Abdul Rashid 1974 ASH 0039
40. Haji Abdul Rahim Abdul Rahman 1974 ASH B0040
41. Haji Mohd Kassim Talib 1974 ASH 0041
42. Haji Mahfudz Abdul Hamid 1974 ASH 0042
43. Kamaruzaman Yahya 1974 ASH 0043
44. David Eustale Martindale 1974 ASH 0044
45. J.S. Henry 1974 ASH 0045
46. Haji Kamarul Baharin Mohamed 1974 ASH 0046
47. Dato’ Ngah Hj. Abdul Rahman 1979 ASH J0047
48. Lau Kheng Lay 1979 ASH J0048
49. Tan Sri Dato’ G. Pasamanickam 1979 ASH J0049
50. Muhardi Ahmadun 1979 ASH J0050
51. Dato’ Ahmad Haji Salleh 1982 ASH 0051
52. Tan Sri Haji Omar Mohd. Hashim, Felo PSM 1986 ASH B0052
53. Tan Sri Dato’ Haji Dol Ramli, Felo PSM 1986 ASH B0053
54. Tan Sri Dato’ Asiah Abu Samah, Felo PSM 1986 ASH W0054
55. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Khoo Kay Kim, Felo PSM 1986 ASH W0055
56. Dato’ Ahmad Fauzi Basri 1986 ASH 0056
57. Dato’ Kum Boo 1986 ASH B0057
58. Dato’ Haji Jumaat Dato’ Haji Mohd Noor, Felo PSM 1986 ASH B0058
59. Datin Hajah Badiah Hj. Abdul Manan 1986 ASH W0059
60. Dato’ Nik Mohamed Nik Mohd Salleh 1986 ASH W0060
61. Datuk Zakiah Hanum Abdul Hamid 1986 ASH W0061
62. Aida Abdul Ghani 1986 ASH 0062
63. Haji Abdul Wahab Jamaluddin 1986 ASH W0063
64. Rahimah Harun 1987 ASH M0064
65. Datuk James P. Ongkili 1987 ASH 0065
66. Ramlah Muhamad 1987 ASH W0066
67. Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Mohd Taha 1993 ASH S0067
68. Jimmy Ng 1993 ASH S0068
69. Dr. Dayu Sansalu 1993 ASH S0069
70. Dato’ Ghazali Dato’ Yusuff 1997 ASH B0070
71. Haji Adnan Haji Ibrahim 1997 ASH S0071
72. Dato’ Habibah Zon 1997 ASH B0072
73. Tuan Ismail Tuan Mohamed 1997 ASH W0073
74. Prof. Dato’ Dr. Othman Yatim, Felo PSM 1997 ASH W0074
75. Haji Mohd Noor Long, Felo PSM 1997 ASH W0075
76. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Taib Osman, Felo PSM 1997 ASH W0076
77. Dato’ Sri Abdul Shukor Abdullah 1997 ASH W0077
78. Tan Mutalib Mohamed 1997 ASH 0078
79. Dato’ Zainal Abidin Hj. Nordin 1997 ASH 0079
80. Haji Shaari Abdullah 1997 ASH W0080
81. Dato’ Haji Abdul Rahman Yeop 1997 ASH W0081
82. Dato’ Ir. Tengku Ismail Tengku Jaafar 1997 ASH T0082
83. Dr. Dasrilsyah Syahrial 1997 ASH B0083
84. Haji Abdul Rahman Mohd Ali 1998 ASH W0084
85. Haji Mohd Said Hj. Mohd Razi 1998 ASH B0085
86. Dato’ Haji Azmi Junid 1998 ASH B0086
87. Datuk Dr. Abdullah Zakaria Ghazali, Felo PSM 2000 ASH B0087
88. Dato’ Dr. Haji Yusoff Hassan 2001 ASH B0088
89. Lt. Jen. (B) Datuk Abdullah Samsuddin 2001 ASH B0089
90. Jamil bin Mohamad Shafie 2001 ASH R0090
91. Prof. Dato’ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud 2002 ASH D0091
92. Dato’ Hj. Abdul Aziz Deraman 2002 ASH W0092
93. Amad Bahri Mardi 2002 ASH JKT0093
94. Dato’ Haji Zubir Yahya 2002 ASH JKT0094
95. Hj. Suratin Mohd. Yasin 2002 ASH JKT0095
96. Dato’ Hj. Abdul Malik Hj. Ishak 2002 ASH W0096
97. Dr. Mohd Yusuf Ibrahim 2003 ASH B0097
98. Dr. Mohd Supian Sabtu 2003 ASH B0098
99. Haji Abdullah Dato’ Haji Mohd Noor 2003 ASH JBP0099
100. Haji Abdul Jamil Haji Tahir 2003 ASH JBP0100
101. Hajah Zahrah Lamdin 2003 ASH JBP0101
102. Datuk Haji Abu Bakar Talib 2003 ASH JBP0102
103. Datuk Zahari Abdul Rashid 2003 ASH B0103
104. Prof. Madya Dr. Mohamad Zain Musa 2003 ASH B0104
105. Datin Jamilah Adam 2003 ASH B0105
106. Prof. Emeritus Ezrin Arbi 2003 ASH B0106
107. Dr. Azhar Mad Aros 2003 ASH B0107
108. Prof. Dr. Hashim bin Awang 2003 ASH B0108
109. Haji Azmir Hj. Abdul Khalid 2003 ASH B0109
110. Hajah Shahar Banun Jaafar 2003 ASH W0110
111. Krishnamoorthy a/l T. Kandiah 2003 ASH B0111
112. Dr. Mardiana Nordin 2003 ASH B0112
113. Dr. Syed Muhammad Dawilah Al- Edrus 2003 ASH JBP0113
114. R. Santhana Raja 2003 ASH B0114
115. Dr. Khazin Tamrin 2003 ASH B0115
116. Datin Hajah Zuraidah Hj. Mohamad 2004 ASH B0116
117. Datin Nik Ruziah Nik Mohd. Salleh 2004 ASH B0117
118. Prof. Dato’ Dr. Abu Hassan Mohd Sham 2004 ASH B0118
119. Mohd Mother @ Mokhtar Sah Malik 2004 ASH W0119
120. Helena Kalsom Elias 2004 ASH B0120
121. Haji Annuar Ayub 2005 ASH W0121
122. Mat Salleh Che Mat 2005 ASH T0122
123. Dr. Noraini Mohamed Hassan 2005 ASH B0123
124. Dr. Arba’iyah Mohd Noor 2006 ASH B0124
125. Drs. Wan Aminuddin Wan Ab. Hamid 2006 ASH CKL0125
126. Roslan Ariff Md Mustafa 2006 ASH R0126
127. Saiful Bahri Ahmad Mokhtar 2006 ASH B0127
128. Dato’ Dr. Hj. Wan Shamsuddin Mohd Yusof 2006 ASH K0128
129. Ahmad Najib Ariffin 2007 ASH B0133
130. Hishamudin S.O.K. Ubaidulla 2007 ASH W0134
131. Dato’ Wan Mansor Abdullah 2008 ASH W0129
132. Mohd Azmi Mohd Yusof 2008 ASH W0130
133. Hj. Naharudin Hj. Ali 2008 ASH B0131
134. Mohd Arof Ishak 2008 ASH W0132
135. Wan Mohd Ali bin Wan Long 2008 ASH K0135
136. Ahmad Hambali Mohd Saad 2008 ASH K0136
137. Dr. Hj. Mohd Zikri Abd Ghani 2008 ASH K0137
138. Abdul Halim Yaacob 2008 ASH K0138
139. Dr. Haji Ibrahim Haji Bakar 2008 ASH K0139
140. Haji Yahaya @ Jaafar bin Mohd Isa 2008 ASH K0140
141. Prof. Madya Dr. Mohd Isa Othman 2008 ASH K0141
142. Mohamad Muzammil Mohamad Noor 2008 ASH K0142
143. Datuk Hj. Masidi Manjun 2008 ASH S0143
144. Jamsari bin Abdul Jamil 2008 ASH JBP0144
145. Mohd Emil Azril Bahari Md Noor 2008 ASH W0145
146. Dato’ Seri Mohd Khalil Hj. Hussein 2008 ASH W0146
147. Dr. Azmil Farid Zabir 2008 ASH B0147
148. Dr. Suhaila Dato’ Haji Omar 2008 ASH B0148
149. Dr. Haniza Dato’ Haji Omar 2008 ASH B0149
150. Prof. Dato’ Dr. Hussein Hj. Ahmad 2008 ASH B0150
151. Dato’ Hj. Sudin Kamari 2008 ASH N0151
152. Dato’ Hj. Rohani Shariff 2008 ASH N0152
153. Haji Mohd Misan Mastor 2008 ASH N0153
154. Mohd Zahidin Sidek 2008 ASH N0154
155. Tilak Raj Sharma 2008 ASH N0157
156. Tan Sri Dato’ Abu Zahar Ujang 2008 ASH N0158
157. Datuk Sairin Karno 2008 ASH S0189
158. Bolkiah Haji Ismail 2008 ASH S0190
159. Haji Mahadi Abdul Rahman 2009 ASH N0155
160. Hajah Siti Zaleha Mahadi 2009 ASH N0156
161. Pachappan a/l Rajagopal 2009 ASH N0159
162. Kamanizam Hj. Tidek 2009 ASH N0160
163. Datin Nik Hazmah Nik Hassan 2009 ASH W0161
164. Tan Sri Dato’ K. Kumaran 2009 ASH B0162
165. Zakaria Talib 2009 ASH B0163
166. Dr. Zulkanain Abdul Rahman 2009 ASH B0164
167. Hj. Omar Mokhtar Abdul Kadir 2009 ASH CKL0165
168. Dato’ Haji Zakaria Hitam 2009 ASH C0166
169. Tengku Dato’ Korish Tengku Hj. Jaafar 2009 ASH C0167
170. Datin Aishah Mohd Zahir 2009 ASH B0168
171. Azmir Hisham Zabidi 2009 ASH B0169
172. Heryati Dato’ Hj. Omar 2009 ASH B0170
173. Suhanna Dato’ Hj. Omar 2009 ASH B0171
174. Norhaliza Hashim 2009 ASH N0172
175. Mohd Hassan Bal 2009 ASH W0173
176. Haji Ibrahim Haji Abdullah 2009 ASH N0174
177. Dato’ Haji Ismail Lasim 2009 ASH N0176
178. Dato’ Abdullah Mohammad 2009 ASH N0177
179. Dato’ Haji M. Yahya bin Haji A. Hamid 2009 ASH N0178
180. Dr. Wan Ali Wan Mamat 2010 ASH B0175
181. Raja Juwairah Raja Ahmad Refaie 2010 ASH B0179
182. Dato’ Haji Abu Bakar Hassan 2010 ASH C0180
183. Dato’ Hamidin Abdullah 2010 ASH C0181
184. Tengku Iskandar Dzulkarnain Tengku Ismail 2010 ASH C0182
185. Dato’ Haji Khairuddin Haji Mohd Kawi 2010 ASH C0183
186. Haji Sharip Haji Saad 2010 ASH K0184
187. Ku Ibrahim Ku Kasim 2010 ASH K0185
188. Haji Mohamad Noor Abdul Mokti 2010 ASH K0186
189. Haji Majid Haji Hamid 2010 ASH C0187
190. Dato’ Sri Haji Wan Abdul Wahid bin Haji 2010 ASH C0188
191. Haji Harisfazilah Haji Hashim 2010 ASH K0191
192. Muhamad Anuar Khamis 2010 ASH K0192
193. Haji Md. Isa Haji Zakaria 2010 ASH ATI0193
194. Mahani Mohamad 2010 ASH W0194
195. Dr. Jelani Harun 2010 ASH A0195
196. Mohamed Amiruddin Dato’ Haji Jumaat 2010 ASH B0196
197. Dato’ Hasan Malek 2010 ASH N0198
198. Dato’ Haji Ibrahim Che’ Mat 2010 ASH N0199
199. Mohamed Ahmad @ Ahmed Sawall 2011 ASH B0197
200. Dato’ Haji Hamzah Mohd Kassim 2011 ASH N0200
201. Sahruddin Sahrin 2011 ASH B0201
202. Dato’ Haji Abdul Rashid Ngah 2011 ASH T0202
203. To’ Puan Hajah Rodziah Mohd Mydin 2011 ASH T0203
204. Mohd Sukri Othman 2011 ASH T0204
205. Azizi Umar 2011 ASH B0205
206. Dato’ Kusaini Hj. Hasbullah 2011 ASH N0206
207. Dato’ Razak Mansor 2011 ASH N0207
208. Hidayati Low Abdullah 2011 ASH D0208
209. Dr. Neilson Ilan Mersat 2011 ASH Q0209
210. Hazlan Mohamed Halid 2011 ASH B0210
211. Dr. Adnan Jusoh 2012 ASH B0211
212. Ahmad Shuhaimy Mohd Yusof 2012 ASH A0212
213. Dr. Mohd Sohaimi Esa 2012 ASH S0213
214. Hjh. Puteri Rashidah Hj. Megat Ramli 2012 ASH B0214
215. Muhammad Hafiz Samsudin 2012 ASH B0215
216. Tan Sri Abd Ghafar Mahmud 2012 ASH W0216
217. Abdullah Mad Yunus 2013 ASH W0217
218. Dr. Wong Seng Yue 2013 ASH W0218
219. Dr. Hajah Nor Azuwan Yaakob 2013 ASH W0219
220. Umi Salmah A. Manaf 2013 ASH W0220
221. Nik Halim@Nik Ghazi Nik Daud 2013 ASH D0221
222. Hasmahan Abd Rahman 2013 ASH N0222
223. Zaharatunnaini Haji Jusoh 2013 ASH N0223
224. Ahmad Foa’ad Hashim 2014 ASH N0224
225. Mohamad Azwar Iqbal Tahir 2014 ASH N0225
226. Siti Norliza Jaafar 2014 ASH N0226
227. Siti Hazar Abdul Razak 2014 ASH N0227
228. Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan 2014 ASH B0228
229. Mohamad Romazi Nordin 2014 ASH B0229
230. Tariman Haji Yusof 2014 ASH B0230
231. Zainuddin Leman 2014 ASH B0231
232. Rahmad Aydil Ali Akhbar 2014 ASH B0232
233. Mohd Mahzan Awang 2014 ASH B0233
234. Kamaruddin Osman 2014 ASH B0234
235. Dr. Sr Zuraini Md Ali 2014 ASH B0235
236. Faisal Dato’ Haji Surani 2014 ASH B0236
237. Abdul A’lim Abd Shukor 2014 ASH J0237
238. Sharifah Seri Lailah Tuanku Sh-Hamid 2014 ASH B0238
239. Nadarajah a/l S. Retnam 2014 ASH P0239
240. Radhi Abu Bakar 2014 ASH N0240
241. Rasidah Mohd Abdul Rahman 2014 ASH N0241
242. Sharifah Seri Ratna Tuanku Sharif Hamid 2014 ASH B0242
243. Abdul Razak Ahmad 2014 ASH B0243
244. Ahmad Farhan Abdullah Zakaria 2014 ASH B0244
245. Dato’ Wan Ezrulnizan Khalil 2014 ASH W0245
246. Nik Shahdira Shamsuddin 2015 ASH W0246
247. Haji Nik Hussain Nik Mohamed 2015 ASH B0247
248. Ermy Azziaty Rozali 2015 ASH B0248
249. Teo Hun Boon 2015 ASH B0249
250. Ummadevi a/p Suppiah 2015 ASH J0250
251. Datuk Astaman Abdul Aziz 2015 ASH W0251
252. Datuk Ng Thien Phing 2015 ASH W0252
253. Dr. Barkeh Hanim Dato Hj Jumaat 2015 ASH W0253
254. Kamarulzaman Yusoff 2015 ASH W0254
255. Hazlin Mohamed 2015 ASH B0255
256. Ahmad Nizaruddin Mohd Hashim 2015 ASH W0256
257. Tun Dr Abdullah Ayub 2015 ASH B0257
258. Datin Paduka Datuk Prof. Dr Ramlah Adam 2015 ASH B0258
259. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd Rahman 2015 ASH B0259
260. Prof Emeritus Dr. Singaravelu Sachithanantham 2015 ASH W0260
261. Tan Sri Dato’Haji Alimuddin Haji Mohd Dom 2015 ASH W0261
262. Phnuah Chee Peng 2015 ASH W0262
263. Hajah Nafisah Binti Ahmad 2015 ASH W0263
264. Rahmah Bte Rajab 2015 ASH W0264
265. Alwi Bin Daud 2015 ASH B0265
266. Mior Roslan Bin Dato’ Mior Mohd Jaafar 2015 ASH B0266
267. Prof Dato’ Dr. Ahmad Murad Mohd Noor Merican 2016 ASH K0267
268. Datuk Nasir Bin Ali 2016 ASH P0268
269. Shahadan Abd Manas 2016 ASH W0269
270. Salahuddin Bin Mohamaed Nor 2016 ASH D0270
271. Dr Lisa Yip Shukye 2016 ASH S0271
272. Siti Hawa Abd Majid 2016 ASH N0272
273. Baharin Bin Mohd Shariff 2016 ASH N0273
274. Dr Zahidi Zainol Rashid 2016 ASH K0274
275. Dr. Mohd Bin Samsudin 2016 ASH W0275
276. Dato' Haji Ismail Bin Mohd Yassin 2016 ASH N0276
277. Kamariah Binti Abu Samah 2016 ASH B0277
278. Wan Ibrahim Bin Wan Ahmad 2016 ASH B0278
279. Khairul Nizam Bin Zainal Badri 2016 ASH B0279
280. Dr. Hafidzi Mohd Noor 2016 ASH B0280
281. Abd Raof Bin Abdullah 2016 ASH B0281
282. Mohd Hisyam Bin Sah Nuddin 2016 ASH B0282
283. Abdullah Aiman Bin Mohamed Amiruddin Jumaat 2016 ASH B0283
284. Nor Azman Bin Md Isa 2017 ASH B0284
285. Muhammad Haji Salleh 2017 ASH B0285
286. Jamil Bin Jaamat 2017 ASH M0286
287. Datuk Dr. Hj Aziz Bin Ujang 2017 ASH M0287
288. Drs Mohd Nasruddin Bin Rahman 2017 ASH M0288
289. Nurman Bin Mohd Baroldin 2017 ASH M0289
290. Syahidah Binti Abu Sah 2017 ASH M0290
291. Fadhilah Binti Md Saleh 2017 ASH M0291
292. Farah Laili Binti Muda @ Ismail 2017 ASH N0292
293. Adibah Sulaiman @ Mohamad 2017 ASH N0293
294. Latifah Binti Abdul Latif 2017 ASH N0294
295. Mashitah Binti Sulaiman 2017 ASH N0295
296. Siti Nor Baya Binti Mat Yacob 2017 ASH N0296
297. Anita Binti Ismail 2017 ASH N0297
298. Rabiah Binti Abdul Rahman 2017 ASH N0298
299. Mohd Azmir Bin Mohd Nizah 2017 ASH N0299
300. Hisham Muhammad Taky Eldin Kandil 2017 ASH N0300
301. Datuk Haji Abdul Adzis Bin Abas 2017 ASH W0301
302. Mohamad Aris Bin Said 2017 ASH B0302
303. Shahril Azmi Bin Md Isa 2017 ASH N0303
304. Haji Hamzah Bin Abu 2017 ASH N0304
305. Radziah Binti Abd Manap 2017 ASH N0305
306. Datuk Khamis Bin Haji Abas 2017 ASH M0306
307. Datuk Seri Naim Bin Abu Bakar 2017 ASH M0307
308. Datuk Dr. Haji Jamil Bin Mukmin 2017 ASH M0308
309. Hazzlan Bin Sama 2017 ASH M0309
310. Norbi Bin Husin 2017 ASH M0310
311. Isnordin Bin Melan 2017 ASH M0311
312. Haji Aziz Bin Jonit 2017 ASH M0312
313. Haji Mohd Dali Bin Alias 2017 ASH M0313
314. Haji Hashim Bin Hj Abdul Rahman 2017 ASH M0314
315. Zaid Ahmad 2017 ASH C0315
316. Dato' Seri Paduka Raja Syed Sheikh Ariffin Bin Raja Syed Mohd Dahlan 2017 ASH ATI0316
317. Dato' Dr. Nadzan Bin Haron 2018 ASH W0317
318. Dato' Norshabudin Bin Monil 2018 ASH M0318
319. Tuan Wan Abdullah Shahir Bin Wan Abd Hamid 2018 ASH B0319
320. Dato' Haji Abdul Razak Bin Ator 2018 ASH C0320
321. Mukhtar Bin Ahmad 2018 ASH C0321
322. Dato' Abdul Ghani Bin L. Sulaiman 2018 ASH C0322
323. Dato' Haji Jaafar Bin Salleh 2018 ASH C0323
324. Aziz Bin Kasim 2018 ASH C0324
325. Dato' Haji Abdul Razak Bin Abu 2018 ASH C0325
326. Mohamad Rosdi Bin Ismail 2018 ASH C0326
327. Haji Abdullah Bin Mat Aril 2018 ASH C0327
328. Zubaidah Binti Ab Hamid 2018 ASH C0328
329. Haji Bahasan Bin Haji Abdul Rahman 2018 ASH C0329
330. Haji Mohd Ali Bin Suboh 2018 ASH C0330
331. Dato' Aripin Bin Said 2018 ASH C0331
332. Dato' Wan Abdullah Bin Wan Salleh 2018 ASH C0332
333. Datin Rokiah Yeop 2018 ASH C0333
334. Dato' Haji Mohamed Hadi Bin Shirin 2018 ASH C0334
335. Haji Alang Ahmad Bin Haji Teh 2018 ASH C0335
336. Dato' Haji Abdul Rahman Bin Imam Arshad 2018 ASH C0336
337. Datin Sharifah Zaiton Binti Syed Merican 2018 ASH C0337
338. Hana Diyanah Binti Dato Abdul Hamid 2018 ASH C0338
339. Dato' Dr. Ahmad Fadzil Bin Abdullah 2018 ASH C0339
340. Wahidayu Binti A. Wahab 2018 ASH C0340
341. Haji Mohammadan Bin Mohamad 2018 ASH C0341
342. Mohd Kasturi Nor Bin Abd Aziz 2018 ASH C0342
343. Dato' Dr. Munawar Bin Haji Abdul Jalil 2018 ASH C0343
344. Haji Abu Bakar Bin Haji Ahmad 2018 ASH C0344
345. Dr Aminuddin Bin Abdul Karim 2018 ASH C0345
346. Muhamed Razif Bin Muhamad Ali 2018 ASH C0346
347. Rebiah Binti Mohd Yusof 2018 ASH C0347
348. Ibrahim Bin Ismail 2018 ASH N0348
349. Prof Madya Dr Hafiz Bin Zakariya 2018 ASH B0349
350. Muhammad Zu Shimalain Bin Azizul 2013 ASH A0350
351. Shamsuddin Bin Jusoh 2018 ASH B0351
352. Wan Johari Bin Wan Mahmud 2018 ASH C0352
353. Aminah Binti Mohd Sidek 2018 ASH C0353
354. Haji Yaakob Bin Abdullah 2018 ASH C0354
355. Muhamad Sufian Bin Musa 2018 ASH C0355
356. Dato’ Hj Ismail Bin Mat Noor 2018 ASH C0356
357. Dato’ Badli Shah Bin Alauddin 2018 ASH C0357
364. Hassan Bin Sulaiman 2018 ASH W0364
365. Drs. Haji Yusof Bin Che Rose 2018 ASH T0365
366. Hanita Bt Ladjaharun 2018 ASH S0366
367. Arul Das A/L Arumugam 2018 ASH N0367
368. Sankar A/L Arikrishnan 2018 ASH P0368
369. Ishak Bin Yaakub 2018 ASH C0369
370. Ibrahim Bin Mat Akil 2018 ASH C0370
371. Aminuddin Bin Yusof 2018 ASH C0371
372. Dang Merduwati Hashim 2018 ASH C0372
373. Dr. Aizan Binti Ali @ Mat Zin 2018 ASH B0373
374. Dato' Dr. Baharom Bin Jani 2019 ASH N0374
375. Azril Nurman Bin Abu Bakar 2019 ASH B0375
376. Zahenis Binti Zainudin 2019 ASH B0376
377. Syed Khairudin Bin Syed Abdul Rahim 2019 ASH C0377
378. Muhamad Hanafi Bin Muhamad Hanefa 2019 ASH C0378
379. Muhamad Hazriq Bin Arshad 2019 ASH C0379
380. Tengku Fatimah Binti Tengku Ab Rahman 2019 ASH C0380
381. Dato' Hamidah Binti Alus 2019 ASH C0381
382. Syahar Alam Bin Musa 2019 ASH C0382
383. Amira Aida Binti Mokhtar 2019 ASH C0383
384. Azmah Binti Abd Malik 2019 ASH N0384
385. Lee Siok Enn 2019 ASH B0385
386. Zaiton Bt Maliki 2020 ASH C0386
387. Khadijah Bt Khudri 2020 ASH C0387
388. Hj Mohamed Sabri Bin Mohd Arsad 2020 ASH C0388
389. Engku Mohd Faisal Bin Engku Maja Muddin 2020 ASH C0389
390. Hjh Fatimah Rohana Bt Liki 2020 ASH C0390
391. Norashikin Salleh 2020 ASH B0391
392. Lee Yoke Lai 2020 ASH J0392
393. Tuan Haji Kamdi Kamil 2020 ASH J0393
394. Mohd Haffis Bin Abdullah 2020 ASH W0394
395. Adibah Binti Mohamed Amiruddin Jumaat 2020 ASH B0395
396. Azlan Bin Uzir 2020 ASH C0396
397. Abdul Manan Bin Abdul Rahman 2020 ASH C0397
398. Dato' Hj Wan Danial Bin Wan Ibrahim 2020 ASH C0398
399. Ungku Hasbar Shah Bin Ungku Abdul Arif 2020 ASH C0399
400. Hajah Mai Selamah Binti Ahmad 2020 ASH C0400
401. Remah Binti Md Zagi 2020 ASH C0401
402. Saharidan Bin Karim 2020 ASH M0402
403. Mohammad Hanafiah Bin Maulud 2020 ASH N0403
404. Muhamad Khailani Abdul Jalil 2020 ASH W0404
405. Fauziah Binti Jamaludin 2020 ASH W0405
406. Muhammad Syaraff Bin Alwi 2021 ASH C0406
407. Hjh Samsiah Binti Dato’ Abu Bakar 2021 ASH C0407
408. Sharipah Anson Binti Syed Zin 2021 ASH C0408
409. Hjh Fatimah Bt P.C Koya 2021 ASH C0409
410. Ungku Iskandar Shah Bin Ungku Abdul Rashid 2021 ASH C0410
411. Baharuddin Bin Abdullah 2021 ASH B0411
412. Amelia Yuliana Binti Abd Wahab 2021 ASH J0412
413. Tuan Khairul Azhar Bin Tuan Kuning 2021 ASH C0413
414. Hanida Binti Mustafa 2021 ASH C0414
415. Afidah Binti Muhamad Salim 2021 ASH C0415
416. Bahaudil @ Bahaudin Bin Hussin 2021 ASH C0416
417. Dr. Safiah Binti Abd Razak 2021 ASH C0417
418. Dr. Norahida Binti Mohamed 2021 ASH C0418
419. Nurul Fuadi Bin Md Shafe'i 2021 ASH C0419
420. Shamri Azwan Bin Abdul Amron 2021 ASH C0420
421. Abdul Rahman Bin Johari 2021 ASH C0421
422. Muhaymin Hakim Bin Abdullah 2021 ASH J0422
423. Abdul Manaf Bin Saad 2021 ASH W0423
424. Hajah Hasnah Binti Musa 2021 ASH C0424
425. Wan Abdullah Bin Wan Mohd Saleh 2021 ASH C0425
426. Parameswari A/P Krishnan 2021 ASH B0426
427. Shaharuddin Bin Sidek 2021 ASH N0427
428. Mohd Khairil Hisham Bin Mohd Ashaari 2021 ASH N0428
429. Siti Norjunaimah Binti Jamaludin 2021 ASH C0429
430. Fadzida Binti Ismail 2021 ASH C0430
431. Ahmad Iqbal Bin Azman 2022 ASH C0431
432. Mohd Azlan Bin Mohd Sharif 2022 ASH JBP0432
433. Yatimah Binti Rimun 2019 ASH W0433
434. Dato’ Haji Azmi Bin Rohani 2022 ASH J0434
435. Jamalludin Bin Mohd Zakaria 2022 ASH J0435
436. Hajah Lily Bu Bte Abdullah 2022 ASH J0436
437. Mansor Bin Omar 2022 ASH J0437
438. Ginawati Binti Raji 2022 ASH J0438
439. Nurul Izzati Setia Bt Abdullah 2022 ASH J0439
440. Sukmawati Binti Mohd Nor 2022 ASH J0440
441. Nor Rodziwati Binti Zainon 2022 ASH J0441
442. Shamsiwati Binti Sidi Ahmad 2022 ASH J0442
443. Azillah Binti Abdullah 2022 ASH J0443
444. Sharifah Ain Binti Haji Ali 2022 ASH J0444
445. Johari Bin Jonet 2022 ASH J0445
446. Jamal Abd Nasir Bin Mohd Zin 2022 ASH J0446
447. Eko Prayitno Joko 2022 ASH S0447
448. Mohd Fadhlan Bin Md Zain 2022 ASH J0448
449. Faezah Binti Ayub 2022 ASH J0449
450. Prof Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek 2022 ASH B0450
451. Prof. Madya Dr. Mohd Hisyam Bin Rasidi 2022 ASH J0451
452. Fauziah Binti A Abdul Razak 2022 ASH J0452
453. Profesor Dr. Sarjit Singh A/L Darshan Singh 2022 ASH B0453
454. Azlina Binti Zainuddin 2022 ASH C0454
455. Saadiah Binti Abdullah Ba’awi 2022 ASH C0455
456. Profesor Madya Dr. Bilcher Bala 2022 ASH S0456
457. Zambri Bin Zainal 2022 ASH N0457
458. Faezia Binti Salleh 2022 ASH N0458
459. Ilda Salwani Binti Ameer Hamza 2022 ASH N0459
460. Kamaliah Abdul Hamid 2022 ASH N0460
461. Suzalin Binti Zaini Sooria 2022 ASH N0461
462. Alnon Faziaton Binti Fakhrullah 2022 ASH N0462
463. Dr. Mastura Binti Kamarudin 2022 ASH N0463
464. Azaini Binti Abdul Aziz 2022 ASH N0464
465. Datu Putit Bin Matzen 2022 ASH Q0465
466. Haji Ali Bin Sarbani 2022 ASH Q0466
467. Joseph Anak Simon @ Joseph Peter Simon 2022 ASH Q0467
468. Mohd Azri Bin Arbain 2022 ASH J0468
469. Wan Azlida Bt Wan Muda 2022 ASH C0469
470. Wang Kwey Yew 2023 ASH J0470
471. Hasmaizal Bin Hassim 2023 ASH A0471
472. YM Tengku Ibrahim Putra Bin Tengku Abdul Aziz 2023 ASH W0472
473. YM Engku Khairul Azuan Bin Engku Sa’edin 2023 ASH W0473
474. Datuk Mansur Hj. Asun 2023 ASH S0474
475. Dr Siti Aidah Binti Lukin @ Lokin 2023 ASH S0475
476. Dr Sharifah Darmia Binti Sharif Adam 2023 ASH S0476
477. Syafrida Binti Kamaruzaman 2023 ASH B0477
478. Abdul Hafez Hakimi Bin Othman 2023 ASH T0478
479. Mohd Izzat Bin Zakaria 2023 ASH T0479

LogoPSM

Hubungi Kami

PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA
Aras 3, Anjung Wisma Sejarah,
230, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur, Malaysia.

03-2681 5388 / 2681 6388
03-2202 8672
psejmal@gmail.com
sej@psm.org.my

Waktu Operasi

Isnin - Khamis :
9:00 pagi - 1:00 petang
2:00 petang - 5:00 petang

Jumaat :
9:00 pagi - 12:30 tengahari,
2:30 petang - 5:00 petang

Sabtu, Ahad & Cuti Umum (Tutup)

Statistik Pelawat

0.png6.png6.png6.png1.png5.png7.png
Hari Ini70
Semalam274
Minggu Ini1205
Bulan Ini344
Jumlah Keseluruhan666157
high school diploma
high school diploma
high school diploma

high school diploma

high school diploma
high school diploma